Behaag de Leiestreek

Beste natuurliefhebber,

Milieufront Omer Wattez Leievallei neemt dit jaar opnieuw het initiatief voor een promotie-actie van hagen en houtkanten. Onder de leuze “Behaag de Leiestreek” willen we de aanplant van diverse, zogenaamde kleine landschapselementen bevorderen. Deze actie loopt in samenwerking met de gemeentebesturen van Deinze en Zulte.

Doorheen de tijd verdwenen vele hagen, houtkanten en knotbomen. Ze verloren hun functie als perceelsbegrenzer of leverancier van hout en kwamen in de verdrukking te staan. Nochtans zijn deze kleine landschapselementen zeer waardevol, niet alleen omwille van het landschap, maar ook voor hun grote natuurwaarde, namelijk als schuil- en broedplaats of voedselbron voor dieren of als laatste wijkplaats voor planten.

Aanplant van inheemse bomen en struiken is dus zeker goed om de biodiversiteit te stimuleren.

Met dit initiatief willen we niet alleen de aanplant ervan bevorderen rondom de landbouwgronden, maar zeker ook in tuinen. Er hoeft echt niet veel ruimte voorhanden te zijn om één of meerdere struiken of bomen aan te planten. Bovendien draag je hierdoor ook een steentje bij in de strijd tegen de opwarming van de aarde!!

In het kader van deze boomplantactie gaat op donderdag 20 oktober een infoavond door onder de titel ‘Van bloesemhaag tot speelbosje’. Tijdens deze avond krijg je tips voor een ecologische tuin met haag of speelbos. Meer info vind je in de brochure.

Het plantgoed kan besteld worden tot 31 oktober 2011. Op zaterdag 26 november 2011 wordt het plantgoed geleverd.
Meer concrete informatie over het plantgoed vindt u in deze brochure.
Hopelijk is deze actie opnieuw een aanzet voor een hogere natuurwaarde in uw tuin en wordt daarmee het landschap een stukje groener.

boekje 2011 boomplantactie

+ DOE MEE EN WIN...

DOE MEE EN WIN...