Afvalophaling

Ophaling aan huis

  • Restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald.
  • PMD en papier en karton worden om de twee weken samen opgehaald.
  • De glasophaling vindt 1 keer per maand plaats.
  • De ophalingen voor grof vuil en snoeiafval vinden plaats op afroep en tegen betaling. Grof vuil wordt opgehaald door I.V.M., voor een afspraak kan je bellen naar 0800 13 580. Ophalingen van snoeiafval gebeuren door de dienst patrimonium
  • Textiel kan je deponeren in de textielcontainers verspreid over het grondgebied.

Welk afval je mag aanbieden en hoe je het moet aanbieden, vind je op de website van IVM.

Wanneer afval buiten zetten?

Afvalzakken, PMD-zakken, papier en karton en glas mogen de avond voorafgaand aan de ophaaldag vanaf 18 u. worden buiten geplaatst. De ophaling begint reeds vanaf 5.30 u.

Uitzonderingen

Personen met een handicap of bejaarden mogen hun afvalzakken, papier en glas vóór 18 u. buiten zetten als ze aan een van deze voorwaarden voldoen:

  • de FOD Sociale Zekerheid erkent dat hun zelfredzaamheid met minstens twaalf punten verminderd is;
  • ze beschikken over een toelating tot een Persoonlijk assistentiebudget (PAB);
  • ze genieten thuiszorg.

Kan je hiervan een attest voorleggen, dan heb je recht op 125 stickers. Kleef die op je afvalzakken, papier of bak voor glas en je mag hem de dag voor de wekelijkse ophaling vóór 18 u. buiten zetten.

Formulieren om de stickers aan te vragen, krijg je bij het Sociaal Huis.
Je kan het aanvraagformulier hieronder downloaden.

Share on Facebook
+ DOE MEE EN WIN...

DOE MEE EN WIN...