Wie waren mijn voorouders? Hoe leefden zij?

In de maanden maart en april 2011 organiseert de VVF-afdeling een cursus familiekunde. Het is de bedoeling elke “leek” aan de hand van regelmatige bijeenkomsten, gespreid over een aantal maanden, in te leiden en te begeleiden naar het opzoeken van hun voorouders bij het opbouwen van hun stamboom.

Allerlei aspecten, (hoe begin ik aan een stamboom, welke bronnen kan ik gebruiken, waar kan ik informatie terugvinden) worden door gespecialiseerde genealogen door middel van uitleg en documentatiemateriaal aangebracht. Bovendien zal aan iedere cursist een persoonlijke begeleider worden toegewezen, bij wie hij/zij uiteraard zo nodig een ruggensteuntje  kan krijgen.

De bijeenkomsten vinden steeds plaats in het Cultureel Centrum “De Brouwerij” te Eke op dinsdagavonden 22 en 29 maart en op 19 en 26 april 2011 telkens vanaf 20.00 uur.

De ingeschreven cursisten zullen ook het tijdschrijft “Leiestam” van de plaatselijke VVF-afdeling ontvangen. Dit tijdschrift, dat thans aan zijn 18de jaargang is, omvat heel wat genealogische informatie.

De belangstellenden kunnen zich inschrijven bij Dhr Guy Thoonen, . Lijsterstraat 35 te 9810 Nazareth. Per email kan eveneens via guythoonen@scarlet.be.

De inschrijving wordt pas definitief van zodra de storting van 25,00 euro werd verricht op rekening nr 083-2731167-38 van de VVF-afdeling Deinze, p.a. Lijsterstraat 35 te 9810 Nazareth.

Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 20.

Méér info op http://www.vvfdeinze.be

namens de VVF Deinze

Claude Gekiere

Geef een reactie

+ DOE MEE EN WIN...

DOE MEE EN WIN...