Houtkachel? je vergiftigt jezelf én je buren.

Lees dit zeker eens: In Vlaanderen is de helft van de uitstoot aan zeer fijnstof afkomstig van hout of houtpellets die gezinnen verbranden om hun woning te verwarmen.
In de winter veroorzaakt stoken met hout zelfs meer fijn stof dan het wegverkeer. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) berekende dat 4 uur verwarmen met een houtkachel evenveel fijnstof uitstoot als een personenwagen die van Brussel naar Wenen rijdt.

Iedereen komt op om het roken totaal te verbieden, weet dat houtkachels even erg en ongezond zijn.
Besef je wel goed? Je creëert een sterk kankerverwekkende wolk boven je eigen huis en die van uw buren.

Je vergiftigt jezelf.  Maar ook je kinderen, je kleinkinderen én je buren zonder iets te vragen.

Als je stookt met hout, dan breng je ook andere schadelijke stoffen in de lucht zoals dioxines en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen zoals vb. het verbrande zwarte deel van vlees op de barbecue). Dioxines tasten het hormoon- en immuunsysteem aan, PAK’s zijn sterk kankerverwekkend.

Daarom deze oproep: Stop met dagelijks te branden en dodelijke stoffen ongevraagd in de lucht te brengen.  Gebruik je houtkachel of open haard om het af en toe eens gezellig te maken. Dat zou al een heel pak schelen.
Je hebt geen recht je buren ongevraagd kankerverwekkende stoffen te doen inademen.

Binnen afzienbare tijd zal hout stoken even belachelijk zijn als nu roken in de nabijheid van andere mensen en kinderen.


bron:  VMM

Geef een reactie

+ DOE MEE EN WIN...

DOE MEE EN WIN...