algemene voorwaarden voor auteurs

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikels of berichten alsook voor de geleverde foto’s en/of afbeeldingen.  Leerne.be gaat er van uit dat de inzender/auteur van het artikel deze zelf heeft geschreven. De redactie kan de artikels nalezen op de geschiktheid voor Leerne.be Dit wil nog niet zeggen dat de Leerne.be zich akkoord verklaart met de inhoud en/of visie het het ingediende artikel of bericht.
Zij behoudt steeds het recht om het gedeeltelijk te publiceren, aan te passen of zelfs niet te publiceren en dit zonder verantwoording.
Bronnen moeten vermeld worden. Het citeren van een kort gedeelte van een boek of artikel is geen inbreuk op het auteursrecht. Essentieel is dat de bron en schrijver van het werk worden vermeld, niet meer wordt geciteerd dan strikt nodig voor het doel, en dat het citaat getrouw is.

Nieuws melden   • artikel schrijven  • bericht posten

Share on Facebook
+ DOE MEE EN WIN...

DOE MEE EN WIN...